Świetlica

W latach 1980-1985 została wybudowana w czynie społecznym na terenie Szczuczyna świetlica wiejska. Świetlica wyposażona jest w sprzęt sportowy i rekreacyjny, pełni też funkcje kulturalne, udostępniana jest na spotkania lokalnej społeczności.

Cennik wynajmu świetlicy

dla Mieszkańców
Sołectwa Szczuczyn

wynajem

kaucja

opłaty dodatkowe

100 zł

300 zł

prąd

woda i ścieki

1,60 zł
za 1 kW

15 zł
za 1 kubik
wody i ścieków

dla osób spoza
Sołectwa Szczuczyn

300 zł 300 zł

1,60 zł
za 1 kW

15 zł
za 1 kubik
wody i ścieków