Informacje ogólne

Historia miejscowości Szczuczyn

Pierwsze zapiski o Szczuczynie pochodzą z XIV wieku, gdzie Szczuczyn wymieniany jest jako własność Tadeusza Twardowskiego. W XVI wieku miejscowość należała do Jana Świdawy i Jakuba Rokossowskiego - dziedziców Szamotuł, a od końca XVIII wieku do Twardowskich. Tadeusz Twardowski ufundował w drugiej połowie XIX wieku szkołę istniejącą do dziś w Grabówcu. W połowie XIX wieku utworzona została też z jego inicjatywy linia kolejowa przewożąca towary pomiędzy Kobylnikami - Szczuczynem -Gajem Małym. Połączenie zlikwidowano w pierwszej połowie XX wieku. W trakcie II Wojny Światowej w historię Sołectwa wpisał się Kazimierz Kotecki, nauczyciel kierujący szkołą w Grabówcu do 1939 roku. Zginął w obozie koncentracyjnym w Mauthausen 4 października 1940 roku.

Na terenie Szczuczyna w 1985 roku zlokalizowano stanowisko archeologiczne. W trakcie badań odnotowano punkt osadniczy kultury łużyckiej oraz ślad osadniczy z późnego średniowiecza.

Charakterystyka miejscowości Szczuczyn

Szczuczyn to wieś położona w województwie wielkopolskim w powiecie szamotulskim w gminie Szamotuły. Sołectwo Szczuczyn jest jednym z 25 sołectw wyodrębnionych w podziale administracyjnym gminy Szamotuły. Miejscowość położona jest 1,8 km od Szamotuł i łączy się z nim drogą lokalną o numerze 1827.

W skład Sołectwa Szczuczyn wchodzą dwie wioski: Grabówiec i Twardowo.

Sołectwo Szczuczyn zajmuję powierzchnię 900 ha i mieszka w nim ok. 400 osób.

Sołectwo położone jest na Pojezierzu Wielkopolskim. W krajobrazie dominują niewysokie pagórki tworzące charakterystyczny krajobraz polodowcowy. Wieś od strony północnej okalają lasy i łąki. Brak zakładów przemysłowych przekłada się na czyste powietrze i bogactwo miejscowej fauny i flory.

Na obszarze Sołectwa Szczuczyn przeważają gleby III, IV i V klasy. W Szczuczynie działała Spółdzielnia Rolnicza. Głównym profilem działalności była produkcja rolna i hodowla krów i świń.

Zabytkowe obiekty na terenie Szczuczyna

 1. Murowana Kaplica z początku XX wieku
 2. Zespół folwarczny z budynkami z XIX i XX wieku, na który składają się:
 • rządcówka
 • gorzelnia
 • dom murowany
 • obora
 • stodoła
 • spichlerz
 • magazyn

Obiekty i tereny turystyczne w Sołectwie Szczuczyn

Przez Sołectwo przebiega szlak pieszy i rowerowy :

 • SZLAK PIESZY ZIELONY - wchodzący w skład Europejskiego Dalekobieżnego Szlaku Pieszego E-11: Szamotuły-Szczuczyn-Grabówiec-Kobylniki-Słopanowo-Obrzycko-Klempicz-Czarnków-Trzcianka do Niekurska
 • SZLAK ROWEROWY ZIELONY  wchodzący w skład Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej: Poznań-Kiekrz-Pamiątkowo-Baborówko-Szamotuły-Szczuczyn-Piotrkówko-Obrzycko-Boruszyn-Lubasz do Okonka.

Kapliczka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczuczynie

W latach przedwojennych w Szczuczynie stał drewniany krzyż. W czasie okupacji został usunięty przez miejscowego Niemca, tego samego, który zniszczył figurę w Piotrkówku i Gaju Małym. W 1945 roku (1947?) z inicjatywy Makarego Andrzejewskiego mieszkańcy wsi postawili w miejscu krzyża kapliczkę Najświętszego Serca Pana Jezusa. Figurę umieszczono we wnęce na przysadzistym trójkondygnacyjnym cokole. Całość otoczona jest metalowym płotem. Kapliczka została odnowiona w 2002 roku staraniem sołtysa Andrzeja Koputa oraz ponownie w maju 2010 roku przez ks. proboszcza Andrzeja Grabańskiego.